Przedszkole nr 2

Lipowy Zakątek


Notice: Undefined index: view in /pionki_portale/pnr2/autoinstalator/joomla/components/com_content/router.php on line 48

Wiem jak być bezpiecznym i zdrowym przedszkolakiem

BEZPIECZNW naszym przedszkolu bezpieczeństwo dzieci jest głównym priorytetem. Dzieci mają małe doświadczenie życiowe, niewielki zasób wypróbowanych technik radzenia sobie z różnymi problemami, często są też nieświadome zagrożeń swojego zdrowia czy też życia.

Dlatego też wiek przedszkolny to czas, w którym podopieczni powinny dowiedzieć się jak najwięcej o otaczającej rzeczywistości, która może nieść szereg rozmaitych zagrożeń. Dzieci muszą nauczyć się przewidywać i radzić sobie w sytuacjach zagrożenia poprzez właściwą ocenę niebezpieczeństwa. Przedszkole ma duży wpływ na kształtowanie osobowości dziecka, dlatego też należy jak najwcześniej rozpocząć systematyczne działania zmierzające do uświadomienia dzieciom grożących im niebezpieczeństw. Równie istotną kwestią jest uwrażliwienie dzieci na niebezpieczeństwo, które może się pojawić w czasie zabawy, na kształtowanie umiejętności przewidywania skutków swoich działań, promowanie pomysłów na bezpieczne spędzanie wolnego czasu, pomoc dzieciom w rozumieniu reguł i norm niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania w kontaktach z innymi ludźmi. Biorąc pod uwagę wszystkie te kwestie powstał program innowacyjny, który w roku szkolnym 2013/2014 będzie wdrażany w naszym przedszkolu. Jest to program pt. Wiem jak być zdrowym i bezpiecznym przedszkolakiem, której autorem jest nasza pani dyrektor. Innowacja ta jest oficjalnie zarejestrowana na stronie Kuratorium Oświaty w Warszawie. Innowacja pedagogiczna to nowatorskie rozwiązanie programowe, organizacyjne lub metodyczne, mające poprawić jakość pracy przedszkola. Wdrażając ten program wyposażamy naszych wychowanków w wiedzę i umiejętności niezbędne do podejmowania wyborów dla poprawy własnego zdrowia i bezpieczeństwa , kształtując w dzieciach poczucie odpowiedzialności za zdrowie oraz bezpieczeństwo własne i innych. Prowadzimy wszechstronną edukację propagującą zdrowie i bezpieczeństwo , włączamy do działań prozdrowotnych zarówno dzieci uczęszczających do przedszkola jak również rodziców i społeczność lokalną.  Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom dzieci i ich rodziców mamy jednocześnie świadomość, iż najważniejszym obowiązkiem nauczyciela - wychowawcy uczącego w przedszkolu jest zapewnienie swoim podopiecznym całodziennego psychofizycznego bezpieczeństwa. Nie mniej ważnym zadaniem jest zwrócenie dzieciom uwagi na takie sytuacje życiowe, w których należy zadbać o własne bezpieczeństwo i wskazanie im, w jaki sposób to czynić.Mając na uwadze wszystkie te aspekty, a także świadomość, iż wiek przedszkolny dla człowieka jest tym momentem w którym kształtują się jego obecne i przyszłe zachowania powstał powyższy program.

 

Bloki tematyczne:

1. Jestem bezpieczny w przedszkolu.

2. Jestem bezpieczny na drodze.

3. Bezpieczny w domu.

4. Jestem zdrowy.

WIRTUALNY SPACER

ZDROWY I BEZPIECZNY PRZEDSZKOLAK

 

BEZPIECZN

AKADEMIA DOBREGO WYCHOWANIA

 akademia dobego wychowania