Przedszkole nr 2

Lipowy Zakątek

ZAPROSZENIE

Zapraszamy rodziców wszystkich grup wiekowych na zebranie organizacyjne rozpoczynające nowy rok szkolny 2014/15, które odbędzie się

28 sierpnia o godz. 16:00.

 

Tematem spotkania będzie organizacja przedszkola

w nowym roku szkolnym,

przedstawienie kadry pedagogicznej poszczególnych grup wiekowych, liczebność grup i skład wiekowy, dzienny i tygodniowy rozkład zajęć, wsparcie specjalistów i zakres ich oddziaływań, planowane działania dydaktyczno-wychowawcze, bezpłatne zajęcia dodatkowe , opłaty za przedszkole , ubezpieczenie, problem przyprowadzania chorych dzieci do przedszkola, sprawy różne. itp.

Po zebraniu ogólnym odbędą się spotkania w poszczególnych oddziałach wiekowych – szczegółowe informacje dotyczące wyposażenia dziecka, wyprawka przedszkolaka , wybranie rady rodziców, plan działań nauczycieli oraz różne ustalenia rodziców

w roku szkolnym 2014/2015.

 

Przewidywany czas zebrania: 2 godziny.

Prosimy o zapewnienie dzieciom opieki w domu.

Serdecznie zapraszamy!

Z rodziną na dobre i na złe

festyn

W czwartek 26 czerwca 2014r w na terenie naszego przedszkola odbył się Festyn Rodzinny zorganizowany przy współudziale Rady Rodziców oraz przy wsparciu licznych sponsorów:

Urzędu Miejskiego w Pionkach,

FAST-FIX – Andrzeja Strzębały, ANIMET –Jacka Szewczyka,

SKOK –Kozienice oddz. Pionki , Danuty i Andrzeja Niedzielskich , Biura Rachunkowego – Marka Lepy, TYMEX – Pionki - Mariusza Grabowskiego,

Nadleśnictwa Kozienice oddz. Pionki, Piekarni – Agnieszki i Pawła Woźniaków, Hurtowni RAM – Zbigniewa Ruby , Pizzerni DUET - Pionki

Apteki AVENTIS – ul. Boh. Studzianek Pionki, Biura Turystyczno- Ubezpieczeniowego – Małgorzaty Grzeszczyk , salon PLAY - Pionki. 

Pogoda pokrzyżowała nam plany i musieliśmy wszystko zorganizować w budynku przedszkola… ale nie popsuła nam zabawy i dobrych humorów dzień ten był wyjątkowy, zarówno dla dzieci jak i rodziców .

Impreza rozpoczęła się występem przedszkolaków, które przedstawiły krótki program artystyczny

pt. ,,Z rodziną na dobre i na złe”…

Dzieci dały nieeeezły pooopisss..

Na uroczystości zjawili się także zaproszeni goście: Burmistrz Miasta Pionki- p. Marek Janeczek , Przewodniczący R.M.- p. Bohdan Tosza, Wiceprzewodniczący R.M. –p. Kazimierz Myśliwiec , Dowódca JRG Pionki –p. Grzegorz Wikaliński , Komendant Policji Pionki – p. Jacek Turski.

Czytaj więcej: Z rodziną na dobre i na złe

Szkolny karmnik

karmnik

Już po raz czwarty nasze przedszkole uczestniczyło w konkursie przyrodniczym pod nazwą "Szkolny karmnik" organizowanym przez Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych. Jego celem jest propagowanie aktywnej formy ochrony ptaków, wyrabianie poczucia odpowiedzialności za otaczające środowisko, inspirowanie dzieci do działań na rzecz ochrony przyrody. Konkurs odbywa się zawsze w dwóch grupach: dzieci z przedszkoli, uczniowie szkół podstawowych.

Czytaj więcej: Szkolny karmnik

WIRTUALNY SPACER

ZDROWY I BEZPIECZNY PRZEDSZKOLAK

 

BEZPIECZN

AKADEMIA DOBREGO WYCHOWANIA

 akademia dobego wychowania